Абайды оқимыз

Абай шығармалары

 1. Абай қарасөздерін оқыту әдістемесі : 6-сынып оқулығына қосымша әдістемелік көмекші құрал. ; Жалпы ред. басқ. М. Ескендіров. – Семей : Елорда, 2018. – 118 б.
 2. Абай (ABAI): поэмалар, өлендер мен аудармалар. Қара сөздер. Әндер. – Нұр-Сұлтан :  2019. – 437 б.
 3. Абай (Ибраһим) Кұнанбаев Шығармаларының екі томдық толық жинағы: Т.2  Өлеңдер мен аудармалар. Поэмалар. Қара сөздер. – Алматы:  Жазушы, 2016. – 335 б.
 4. Абай Құнанбаев шығармаларының толық  жинағы.  –  Алматы, 1948.- 502 б.
 5. Абай тілі сөздігі / Жалпы ред. басқ. фил. ғыл. докт. А. Ысқақов.- Алматы: Ғылым, 1968.- 735 б.
 6. Абай тілі сөздігі. – Алматы: Өнер,2011. – 616 б.
 7. Абай оқыған ертегілер / құраст. А. Дюсекенова, А. Әнеш. – Семей, 2020. – 304 б.
 8. Абай Құнанбаев Шығармаларының екі томдық жинағы: 2 том.- Аудармалар мен қара сөздер. – Алматы, 1957. – 267 б.
 9. Абай Құнанбаев Шығармаларының бір томдық толық жинағы.- Алматы, 1961. – 693
 10. Абай Құнанбаев Шығармалар: 2 томдық.- Алматы, Жазушы.- 1968. 1 том .– 320 б.: 2 том. – 259 б.
 11. Абай: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1977. – 238 б.
 12. Абай Өлең сөздің патшасы: Лирикалар. – Алматы: Ж азушы, 1971. – 95 б.
 13. Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы,Т.1. Өлеңдер мен поэмалар. – 1986.- 302 б.; Т.2.
 14. Абай Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. -Алматы: Жалын, 1989.-128б.
 15. Абай Қара сөз: Кітапта қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың қара сөздері және поэмалары беріліп отыр. – Алматы : Ел, 1993. – 269 б
 16. Абай  Қара сөз. Поэмалар . – Алматы : Ел, 1993. – 272 б.
 17. . Абай Қалың елім қазағым : Шығармалары. – Алматы: Жалын, 1995. – 384 б.
 18. Абай Шығармалар: Т.2 Өлеңдер мен аудармалар. Поэмалар. Қара сөздер. : Томға 1896 жылдан 1903 жылға дейінгі өлендері мен аудармалары, поэмалары, қара сөздер енгізілді. – Алматы: Жазушы, 1995. – 380 б.
 19. Абай Қалың елім қазағым…. : өлеңдер . – Алматы:  Атамұра, 2002. – 224 б.
 20. Абай Қара сөз. Книга слов. – Семей: Халықаралық Абай Клубы, 2007.- 383 б.
 21. Абай Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер.- Алматы: Мектеп, 2007.- 248 б.
 22. Абай тілі сөздігі: словарь. – Алматы : Өнер, 2011. – 613 б.
 23. Абай әндері : сборник. ; сост. Б Ғизатов. – Алматы : Өнер, 1994. – 78 б.
 24. Абай ; (1845-1904). – Алматы : Аруна, 2015. – 24 б.
 25. Құнанбайұлы, Абай. Таңдамалы өлеңдері: Қазақтың дана ақыны Абайдың таңдамалы өлеңдерімен қатар аудармалары да енген. – Алматы: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1936. – 126 б.
 26. Құнанбаев, Абай. Таңдамалы өлеңдері  Латын әрпімен басылған, қазақ тілінде. – Алма-Ата:  Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1939. – 83 б.
 27. Құнанбаев, Абай. Ғылым таппай мақтанба: өлеңдер жинаы. – Алматы: Қазақтың Мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1950. – 98 б.
 28. Құнанбаев А Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Көркем әдебиет, 1952. – 337 б.
 29. Құнанбаев, Абай. Шығармаларының толық жинағы. – Алматы: Ғылым, 1954. – 321 б.
 30. Құнанбаев А. Шығармаларының толық жинағы: 2 т.- Алматы, 1954. – 324 б.
 31. Құнанбаев. А.  Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар: Араб тілінде. – Москва: Прогресс, 1970.—257 б.
 32. Құнанбаев, Абай. Айттым сәлем Қаламқас: Әндер мен күйлер / Құраст. Б.Г.Ерзакович. – Алматы : Өнер, 1986. – 92 б.
 33. Құнанбаев, Абай. Өлеңдер . – Алматы : Мектеп, 1987. – 160 б.
 34. Құнанбайұлы, Абай. Сен де бір кірпіш дүниеге… : Абай туындыларының мектепке арналған хрестоматиясы . –  Алматы : Рауан, 1994. – 174 б.
 35. Құнанбайұлы А. Өлеңдер мен аудармалар: Т.1 . – Алматы: Жазушы, 1995. – 336б.
 36. Құнанбаев А. Қалың елім қазағым: Шығармалар. – Алматы: Жалын, 1995. – 383б.
 37. Құнанбайұлы, Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы: Ақынның 1855 жылдан 1896 жылға дейінгі өлеңдері мен аудармалары енгізілді. – Алматы: Жазушы, 2002. – 296 б.
 38. Құнанбайұлы А. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Т.2. Өлеңдер мен аудармалар: жинаққа 1896 жылдан кейінгі өлеңдері мен аудармалары енгізілді.- Алматы: Жазушы, 2002.- 336 б.
 39. Құнанбаев А. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар маен қара сөздер.- Алматы: Жібек жолы, 2005.- 488 б.
 40. Құнанбаев, Абай. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қара сөздер. – Алматы: Жібек жолы, 2005. – 488 б.
 41. Құнанбаев Абай (Ибраhим) Өлең-сөздің патшасы : Шығармаларының бір томдық жинағы Құнанбаев Абай (Ибраhим). – Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2006. – 562 б.
 42. Құнанбаев , Абай (Ибраһим). Өлең – сөздің патшасы. Шығарамаларының бір томдық жинағы . – Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008. – 568 б.
 43. Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғлының өлеңі: бастырған: Кәкітай, Тұрағұл, Құнанбай ұғландары. – Алматы: Әдебиет және өнер институты, 2009. – 328 б.
 44. Құнанбаев, Абай. Хикмет кітабы, Книга мудрости, Book of wisdom / А. Құнанбаев. – Алматы : Халықаралық Абай клубы. Жидебай, 2011. – 568 б.
 45. Құнанбаев, Абай. Шығармалар  жинағы. – Алматы: “Өлке”баспасы, 2012. – 512 б.
 46. Құнанбаев, Абай. Шығармалар жинағы . – Алматы: “Өлке”баспасы, 2012. – 512 б.

 

Абай туралы шығармалар

 1. Абайділданов Ә. Құс жолы: Таңдамалы. – Алматы : Жазушы,   – 284 б.
 2. Абайділданов Ә. Маржан: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы : Жазушы, 1971. – 110 б.
 3. Абайділданов Ә. Армысың, махаббат: Өлеңдер мен аңыз-дастан. – Алматы : Жазушы, 1981. – 86 б.
 4. Абайділданов Ә. Жүрегімнің шұғыласы: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы, 1982. – 444 б.
 5. Абайділданов Ә. Салтанат: Өлеңдер жинағы. – Алматы : Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1964. – 88 б.
 6. Абайділданов Ә. Алыс көкжиек: Өлеңдер мен поэма. – Алматы : Жазушы, 1968. – 104 б.
 7. Абайділданов Ә. Прометейдің аспанға қарап айтқаны : поэмалар. – Алматы : Ана тілі, 2003. – 160 б.
 8. Абайдың ақын шәкірттері 1-кітап . – Алматы: Дәуір, 1993. – 224 б.
 9. Абайділданов Ә. Жүрегімнің шұғыласы: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы : Жазушы, 1982. – 444 б.
 10. Алтыбаев Қ. Абай әлемі: сөзжұмбақтар. – Өскемен: Рекламный Дайджест, 2014. – 292 б.
 11. Әбілдаұлы Ұ. Абайды оқу әліппесі . – Алматы: Рауан, 1994. – 88 б.
 12. Әуезов М. Абай жолы : роман-эпопея. 4 кітап: . – Алматы : Жазушы, 2013. –  400 б.
 13. Әуезов М. Абай Құнанбаев : Монографиялық зерттеулер мен мақалалар . – Алматы : Санат, 1995. – 320 б.
 14. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 4 кітап . – Алматы : Жазушы, 2013. – 400 б.
 15. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 3 кітап . – Алматы : Жазушы, 2013. – 384 б.
 16. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 2 кітап . – Алматы : Жазушы, 2013. – 432 б.
 17. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. Т.3-4. . – Алматы : Жазушы, 1990. – 620 б.
 18. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 1 кітап . – Алматы : Жазушы, 2013. – 376 б.
 19. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 3 кітап: . – Алматы: Жазушы, 2013. – 384 б.
 20. Әуезов М.О. Абай Құнанбаев : мақалалар мен зерттеулер.  – Алматы: Ғылым, 1967. – 400 б.
 21. Әуезов М. Абай Құнанбаев : Монографиялық зерттеу. – Алматы : Санат, 1995. – 320 б.
 22. Әуезов М. Абай жолы: роман-эпопея. 2 кітап : . – Алматы : Жазушы, 2013. – 432 б.
 23. Байтанаев Ә. Абай жолы” айшықтары. – Шымкент : Қасиет, 1995. – 212 б.
 24. Бейсенбаев Мұздыбай Абай және оның заманы (Абай ізімен)  : Әдеби-сын мақалалар мен жаңа деректер. – Алматы: Жазушы, 1988. – 136 б.
 25. Бейсенбаев М. Абай және оның заманы: Әдеби сын -мақалалар мен жаңа деректер. – Алматы : Жазушы, 1988. – 136 б.
 26. Досжан Д. Абай айнасы: Ғұмырнамалық зерттеу эссе. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 368 б.
 27. Досжан Д. Абай айнасы: Ғұмырнамалық зерттеу-эссе. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 368 б.
 28. Жақып Б. Абайдың қасқабұлағы: өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2012. – 216 б.
 29. Жиреншин Ә. Абай және орыстың ұлы революцияшыл демократтары. – Алматы : Қазақ мемлекет баспасы, 1959. – 268 б.
 30. Жұмалиев Ж. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі. – Алматы: Қазақтың мемлекеттік оқу құралдар баспасы, 1948. – 212 б.
 31. Коваленко С.Н. Абай әлемі: Оқұ құралы.. – Өскемен : Фолиант, 2018. – 32 б.
 32. Құтхожина Р. Абай жолы” эпопеясы бойынша дидактикалық материалдар. – Алматы : Рауан, 1992. – 71 б.
 33. Макин Қ. Абай жаққан алау: танымдық мақалалар мен ой-толғамдар. – Алматы : Тамыр, 2020. – 336 б.: 20.
 34. Мәмет С. Абай бол, қазақ: Сыр-сұхбат және публицистикалық ой -толғамдар. – Алматы: Қайнар, 2008. – 232 б.
 35. Мұхамедханов Қ. Абайдың ақын шәкірттері : 2 кітап. – Алматы : Дәуір, 1994. – 336 б.
 36. Мұхамедханұлы Қ. Абайдың ақын шәкірттері. Т.3. – Алматы : Дәуір, 1995. – 320 б.
 37. Мырзахметұлы М. Абай және шығыс . – Алматы: Қазақстан, 1994. – 208 б.
 38. Мырзахмет М. Абайтану тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1994. – 192 б.
 39. Оразалин К Абай ауылына саяхат. – Алматы : Жалын, 1994. – 288 б.
 40. Оразалин К. Абайдан соңғы арыстар: роман. 2 -ші кітап . – Астана: Елорда, 2003. – 504 б.
 41. Оразалин К. Абайдан соң: роман. – Алматы: Жазушы, 424 б.
 42. Оразалин К. Абай ауылына саяхат: Деректі әңгімелер. – Алматы: Жалын, 1994. – 288 б.
 43. Оразалин К. Абайдан соң: роман.. – Алматы: Жазушы, 1989. – 448 б.
 44. Оразалин К. Абайдан соң: роман. – Алматы: Жазушы, 1972. – 247 б.
 45. Оразалинов С. Абай елі: Альбом-шежіре. – Алматы : Өнер, 1994. – 276 б.
 46. Өмірәлиев Қ. Абай афоризмі.  – Алматы:  Қазақстан, 1993. – 128 б.
 47. Өмірәлиев Қ. Абайдың нақыл сөздері (афоризмдері). – Алматы: Мектеп, 1958. – 35 б.
 48. Сәбден О. Абай және қазақ елінің болашағы: Қара сөздерін XXI ғасырда іске асыру тетіктері. – Алматы: 2017. – 216 б.
 49. Сәрсеке М. Абай тойы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 288 б.
 50. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі : лексикасы мен грамматикасы. – Алматы: Ғылым, 1966. – 331 б.
 51. Сыздықова Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік  құрылысы. – Алматы: Ғылым, 1970. – 179 б.
 52. Таукенов Қ. Абай бол,  арлан!. – Алматы: Жазушы, 1987. – 208 б.
 53. Ысмағұлов Ж. Абай ақындық тағылымы: (Өмір шындығы-ақын көзімен). – Алматы: Ғылым, 1994. – 280 б.

 

Мерзімді басылымдар беттерінде

 1. Абай Құнанбайұлы өмірінен деректер  // Ертіс өңірі. – 2020. – 5 ақпан. – Б. 9.
 2. Абай мұрасы – ұлттық болмысымыздың айнасы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
 3. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына қатысты // Ертіс өңірі. – 2020. – 21 қазан. – Б. 10-11.
 4. Абай мұрасына арналды // Семей таңы. – 2020.- 25 ақпан.- Б.2
 5. Абай 175 // Ертіс өңірі. – 2019. – 20 қараша. – Б.1.
 6. Абай аманаты Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы // Дидар. – 2020. – 8 қазан. – Б 1-2.
 7. Абай әлеміне арналды // Семей таңы. – 2020,- 24 қаңтар.-Б. 2.
 8. Абай әлеміне саяхат // Семей таңы. – 2020.-17 қаңтар.- Б. 2.
 9. Абай бейнесі өнер туындыларында: абайтану арналары // Абай. – 2020.-№3.- Б.58-59.
 10. Абай ғибраттары // Балдырған. – 2020.- №1.- Б.9.
 11. Абай Еуропаны аралап жүр // Қазақ әдебиеті. – 2020.- 31 қаңтар.- Б. 1.
 12. Абай – Төбе би // Қазақ әдебиеті. – 2019.- 14 – 20 маусым.- Б.2
 13. Абай мұрасына арналды // Семей таңы. – 2020.- 25 ақпан.- Б.2
 14. Абай 175 // Ертіс өңірі. – 2019. – 20 қараша. – Б. 1.
 15. Абай атындағы жаңа гимназия есігін ашты // Ертіс өңірі. – 2019. – 11 қыркүйек. – Б. 4
 16. Абай әлеміне арналды // Семей таңы. – 2020,- 24 қаңтар. – Б.2.
 17. Абай әлеміне саяхат жасайды // Семей таңы. – 2020.- 11 ақпан .- Б. 2
 18. Абай ғибраттары // Балдырған. – 2020.- №1.- Б.9
 19. Абай ескерткішінің жобасы: мұрағат беттерінен // Қазақ әдебиеті. – 2019.-18-24 қаңтар.-Б.23
 20. Абай Құнанбайұлы өмірінен деректер // Ертіс өңірі. – 2020. – 5 ақпан. – Б. 9
 21. Абай мен Толстой достығы жалғасын тапты // Дидар. – 2019. – 15 қаңтар. – Б. 1
 22. Абай мұрасы – ұлттық болмысымыздың айнасы: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына қатысты // Ертіс өңірі. – 2020. – 21 қазан. – Б. 10-11.
 23.  Абай өлеңдеріне -130 жыл: жетіген // Қазақ әдебиеті. – 2019.- 30 тамыз .- Б. 2
 24. Абай шамы жағылды // Ертіс өңірі. – 2019. – 11 қыркүйек. – Б. 2
 25. Абай шаңырағының тағылымы- ұлт ұлағатының көрінісі : рухани жаңғыру // Семей таңы. – 2020. – 16 қазан.- Б. 1-2
 26. Абай шығармаларындағы адамгершілік үн // Ақбөбек. – 2020. – № 5. –  Б.12
 27. Абайды тану – әлемді тану // Сарбаз. – 2020. – 23 қазан. – Б. 5.
 28. Абайдың “Толық адам” ілімі: таным // Жас қазақ. – 2019.- 20 қыркүйек.- Б.8
 29. Абайдың алып кітабын тарту етті : абайтану // Семей таңы. – 2020.- 26 маусым.- Б.1
 30. Абайдың әйелдері жайлы не білеміз? : Зере аналарға арналған бет // Семей таңы. – 2020.- 18 ақпан.- Б. 3
 31. Абайдың туған күні қай күн? // Ертіс өңірі. – 2019. – 14 тамыз. – Б. 4
 32. Абайдың шешендік сөздері // Мұқағали. – 2020.-№1-2.-Б.68-69
 33. Абайтанудың абызы еді…… // Семей таңы. – 2020.- 20 қаңтар.-Б. 3
 34. Алмахан Мұхаметқалиқызы, абайтанушы: “Абайтануды оқушылардың жасына қарай кезең-кезеңімен оқыту керек” : Абай Құнанбайұлының туғанына – 175 жыл // Ертіс өңірі. – 2020. – 16 қыркүйек. – Б. 9.
 35. Әбдіхалық К. Абай және “Дала уалаятының газеті” // Абай. – 2017. – № 6. – Б. 10-15
 36. Әбілқасымұлы Серік. Абай туралы естеліктер : жаңа кітап  // Семей таңы. – 2018. – 20 ақпан. – Б 2.
 37. Әдібаева Қ. Абайтану” курсын орта мектепте оқытудың ғылыми концепциясы жасалған жоқ : сауалнама  // Аңыз адам. – 2018. – №11.- Б. 25-27.
 38. Әубәкір Ж. Әлихан Бөкейханов және Абай жинағы. // Ертіс өңірі. – 2016. – 10 ақпан. – Б.10.
 39. Әуезов театры Абай жайлы екі спектакль қояды : құрмет // Қазақ әдебиеті. – 2020.- 2 қазан .- Б.12-13
 40. Диханбаева, М.И. Абай Құнанбайұлы “Ғылым таппай мақтанба” // Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. – 2020.-№1. – Б.23-26.
 41. Еспенбетов Арап. Абай заманындағы ел билеу мәселелері // Абай. – 2018. – №1. – Б. 3-9.
 42. Құнанбай қажы мен бала Абай // Ертіс өңірі. – 2019. – 5 маусым. – Б. 5.
 43. Құнанбай, Шыңғысхан һәм Шыңғыстау. : Абай Құнанбайұлының туғанына – 175 жыл // Ертіс өңірі. – 2020. – 2 қыркүйек. – Б. 10.
 44. Матан, З. Абай Құнанбайұлы “Қалың елім, қазағым, қайран жұртым” өлеңі (10-сынып) Қазақ әдебиеті – орыс аудиториясында // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. – 2019.- №11.- Б.118-124.
 45. Мұхамеджанов Асемхан. Абайды танып болдық па? : ой-ұшқын. / А. Мұхамеджанов // Қазақ әдебиеті. – 2018.- 14-20 қыркүйек. – Б. 20.
 46. Мұхтарова Ш. Абай мен Лермонтов поэзиясы : Мектеп – білім-тәрбие ордасы. // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл. – 2018. – №1 (99). – Б. 32-33.
 47. Мүсірәлі ақсақалдың айтқаны : Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл // Ертіс өңірі. – 2020. – 23 қыркүйек. – Б. 9.
 48. Мырзахметов Абай жүрген ізбенен. – Алматы : “Қазақстан” баспасы, 1985. – 172 б.
 49. Ожайұлы Ы. Абай ұлтты үлкен өркениеттік белеске шығарғысы келді : Абайтану. // Аңыз адам. – 2018.- №11.- Б. 33 – 35.
 50. Омаров Асан  Абайдың Мағауияға жазған хаты  // Ертіс өңірі. – 2018. – 28 ақпан. – Б. 10.
 51. Оразалиев С. Абай айтқан ақиқат // Қазақ үні. – 2018. – №9 (775). – 5 наурыз.
 52. Тоқаев, Қ. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мерекелеу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы // Ертіс өңірі. – 2019. – 5 маусым. – Б. 5.
 53. Халықаралық “Абай күні” поэзия фествалі // Қазақ әдебиеті. – 2000.- 22 қыркүйек.- Б. 2.